Dentoalveolær kirurgi

Utdypende forklaring på tilstand
Dentoalveolær kirurgi utføres i hovedsak i tannhelsetjenesten. (Endret 02.11.2016, se Om prioriteringsveilederen > Endringslogg).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • medisinsk grunnlidelse
 • komorbiditet kan tilsi at pasienten bør få rett til helsehjelp (se tilstandsgruppe dentoalveolær kirurgi for medisinsk kompromitterte og blødere)
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11298
 • sectionId: 9513
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.943
 • updatedDate: 2016-11-01T14:43:20.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: anne.birgit.aga
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, behandling, tverrfaglig samarbeid med odontologiske spesialister.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • medisinsk grunnlidelse
 • komorbiditet
 • stråling mot kjeve
 • immunsupprimerte
 • røntgenfunn
 • symptomer
 • alder
 • psykisk belastning / alvorlige psykiske problemer
 • barn som kan behandles i narkose
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11299
 • sectionId: 9513
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:54.037
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:54.037
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9513
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:54.16
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:54.16
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 4