Craniofaciale og dentofaciale anomalier

Craniofaciale og dentofaciale anomalier (veiledende frist 52 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kirurgi
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • avhengig av anomaliens alvorlighetsgrad
 • funksjonsnedsettelse
 • komorbiditet
 • alder
 • alvorlig kosmetiske plager
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11296
 • sectionId: 9511
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.29
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:53.29
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9511
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.497
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:53.497
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508
 • sortOrder: 2