Ansiktssmerter

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og tverrfaglig samarbeid med tannlege, nevrolog, smerte og psykiater.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • bidiagnoser
 • komorbiditet
 • grad av smerte
 • smertetype
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses under tvil å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11293
 • sectionId: 9509
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:52.673
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:52.673
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Myofasciale plager vurderes under tilstandsgruppen kjeveleddsrelaterte lidelser.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og tverrfaglig samarbeid med tannlege, nevrolog og øre-nese-hals-spesialist.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • bidiagnoser
 • komorbiditet
 • grad av smerte
 • smertetype
 • tilleggssymptomer
 • alder
 • psykisk belastning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11294
 • sectionId: 9509
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:53.867
 • updatedDate: 2015-09-29T11:05:54.853
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9509
 • guidelineId: 1103
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:52.227
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:52.227
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9508