Venøs insuffisiens

Utdypende forklaring på tilstand
CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:
 • C0: Ingen synlige varicer
 • C1: Telangiektasier og retikulære vener
 • C2: Synlige varicer
 • C3: Kronisk ødem ankel/legg
 • C4: Eksem/hudforandringer
 • C5: Tilhelet venøst sår
 • C6: Aktivt venøst sår
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Uttalte symptomer kan styrke indikasjon for behandling.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11291
 • sectionId: 9507
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:51.997
 • updatedDate: 2015-10-05T10:55:18.687
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
CEAP-klassifikasjon av kronisk overfladisk venøs insuffisiens:
 • C0: Ingen synlige varicer
 • C1: Telangiektasier og retikulære vener
 • C2: Synlige varicer
 • C3: Kronisk ødem ankel/legg
 • C4: Eksem/hudforandringer
 • C5: Tilhelet venøst sår
 • C6: Aktivt venøst sår
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Klinisk undersøkelse og ultralydundersøkelse.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • aktivt sår (C6)
 • uttalte symptomer (ødemer, preulcerøse forandringer, sår)
 • tilgrunnliggende årsak

Mulighet til å forhindre venøse sår bør vurderes innen 12 uker.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11292
 • sectionId: 9507
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:51.787
 • updatedDate: 2015-10-05T10:56:35.903
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9507
 • guidelineId: 1102
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:51.913
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:51.913
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9502
 • sortOrder: 4