Vaksinering, profylakse og infeksjonsforebyggende råd i forbindelse med reise

Vaksinering, profylakse og infeksjonsforebyggende råd i forbindelse med reise (ikke rett)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vaksinering, forskrivning av medikamentprofylakse og generelle råd.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • gravide
 • barn
 • pasienter med immunsvikt (for eksempel HIV-infeksjon)
 • interaksjonsproblemer med annen medikasjon
 • reisemål
 • varighet av reise
 • aktivitet på reisemålet

Tidspunkt for reise avgjør når helsehjelpen bør gis.

Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11284
 • sectionId: 9501
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.967
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:48.967
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9501
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:49.21
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:49.21
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 21