Utmattelse

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • allmenntilstand
 • symptombilde
 • kliniske funn
 • komorbiditet
 • psykiske belastninger
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11282
 • sectionId: 9500
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.113
 • updatedDate: 2015-09-28T15:39:00.837
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • temperatur
 • vekttap
 • alder
 • allmenntilstand
 • kliniske funn
 • symptombilde
 • lymfeknutesvulst
 • komorbiditet
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11283
 • sectionId: 9500
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.357
 • updatedDate: 2015-09-28T15:39:00.777
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9500
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.16
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:48.16
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 20