Urinveisinfeksjoner - residiverende

Urinveisinfeksjoner - residiverende (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Disse pasientene vil som regel høre inn under urologi eller gynekologi.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • infeksjonsfrekvens og alvorlighet
 • vedvarende hematuri
 • behov for kateterisering
 • risiko for resistente mikrober
 • medikamentallergi
 • nyresvikt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11281
 • sectionId: 9499
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.543
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:48.543
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9499
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:48.39
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:48.39
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 19