Tuberkulose

Utdypende forklaring på tilstand
Tilsvarer T1 og T2 i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om MDR
 • smittefare ved aktiv lungetuberkulose
 • vekttap
 • feber
 • hoste
 • tegn til fistulering
 • ascites
 • skjelettsmerter
 • lymfeknutesvulst
 • nevrologiske utfall
 • resultater av undersøkelser (blodprøver, radiologi)

Øyeblikkelig hjelp ved:

 • sterk mistanke om lungetuberkulose (T1 i Tuberkuloseveilederen)
 • tuberkuløs meningitt
 • tuberkuløs spondylodiskitt
 • andre manifestasjoner med risiko for varig funksjonstap
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11278
 • sectionId: 9498
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:47.453
 • updatedDate: 2015-09-28T15:38:18.743
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Positiv IGRA-test, med beskjeden mistanke om aktiv tuberkulose (pulmonal/ekstrapulmonal) hos immunkompetente (hiv-negative) og symptomfrie pasienter med normal SR og normalt rtg toraks. Tilsvarer T4 i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved symptomer og kliniske funn, vurder om pasienten hører inn under deltilstand med kortere frist.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11279
 • sectionId: 9498
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:47.757
 • updatedDate: 2015-09-28T15:38:18.807
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Positiv IGRA-test hos immunsupprimerte, med beskjeden mistanke om aktiv tuberkulose (pulmonal/ekstrapulmonal). Tilsvarer T3 i Tuberkuloseveilederen fra Folkehelseinstituttet.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • vekttap
 • feber
 • hoste
 • tegn til fistulering
 • ascites
 • skjelettsmerter
 • lymfeknutesvulst
 • nevrologiske utfall
 • resultater av undersøkelser (blodprøver, radiologi)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11280
 • sectionId: 9498
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:46.583
 • updatedDate: 2015-09-28T15:38:19.093
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9498
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:46.293
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:46.293
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 18