SR - høy

SR - høy (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av SR-økning
 • alder
 • feber
 • vekttap
 • symptombilde
 • kliniske funn
 • komorbiditet
 • funksjonsnivå
 • smerter
 • allmenntilstand
 • immunsvikt
 • blodprøvepatologi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11274
 • sectionId: 9496
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:45.613
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:45.613
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9496
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:44.3
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:44.3
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 16