Posteksposisjons smitterisiko (hiv, virushepatitt, rabies, varicella med fler)

Posteksposisjons smitterisiko (hiv, virushepatitt, rabies, varicella med fler) (øyeblikkelig hjelp)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Posteksposisjons profylakse samt avklaring og oppfølging med hensyn til smitte.
Veiledende frist for start behandling
Øyeblikkelig hjelp
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • type eksposisjon for smitte
 • voldtekt
 • risiko for sykdom hos smittekilden
 • ex i.v. medikamentmisbruk
 • bitt av rabiat dyr
 • graviditet
 • immunsvikt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11273
 • sectionId: 9495
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:43.61
 • updatedDate: 2015-09-28T16:55:41.153
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9495
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:43.853
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:19.67
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 13