Resistensproblem (MRSA, ESBL, VRE)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Sanering av bærerskap. Vurdere behov for isolasjon og/eller smitteverntiltak.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • potensial for smittespredning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11266
 • sectionId: 9490
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.407
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:40.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Adekvat antibiotikabehandling. Vurdering av behov for isolasjon og/eller andre smitteverntiltak.
Veiledende frist for start behandling
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alvorlighetsgrad av aktuell infeksjon
 • potensial for smittespredning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11636
 • sectionId: 9490
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-28T15:28:59.937
 • updatedDate: 2015-10-05T10:49:33.663
 • createdBy: hiseb
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9490
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:41.66
 • updatedDate: 2015-09-28T15:27:15.583
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 14