Infeksjonstendens hos voksen ikke-hiv-pasient

Infeksjonstendens hos voksen ikke-hiv-pasient (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • residiverende nedre luftveisinfeksjoner
 • cytopenier
 • tidligere alvorlige infeksjoner
 • hypogammaglobulinemi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11265
 • sectionId: 9489
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.31
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:40.31
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9489
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.2
 • updatedDate: 2015-09-28T10:40:19.93
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 8