Hiv-infeksjon

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av antiviral behandling.
Veiledende frist for start behandling
Pasienten skal ses før uke 20 i graviditeten. Ved henvisning senere er fristen 1 uke.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved tidligere behandlet hiv-infeksjon skal pasienten tilses før uke 20 i graviditeten. Pasienter som tidligere ikke har fått antiviral behandling, bør vurderes tidligst mulig etter 12. svangerskapsuke.

Ved symptomgivende hiv-infeksjon er fristen 1 uke.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11257
 • sectionId: 9486
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:39.127
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:39.127
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon og samtale, smittevern, diagnostikk, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11258
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:39.237
 • updatedDate: 2015-09-28T13:56:51.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Forutsatt at henvisende lege har tatt hånd om informasjon og smittevern.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon og samtale, smittevern, diagnostikk, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11259
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:38.157
 • updatedDate: 2015-09-28T13:56:51.29
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon og samtale, smittevern, diagnostikk, profylakse og behandling.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11260
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 4
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:38.863
 • updatedDate: 2015-09-28T13:56:50.977
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Antiviral behandling, diagnostikk og behandling av eventuelle komplikasjoner, informasjon og samtale, smittevern.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • mistanke om tuberkulose eller Pneumocystis jiroveci-infeksjon
 • psykososiale forhold som kompliserer mulighet for utredning og behandling
 • forventet complianceproblem

Øyeblikkelig hjelp ved luftveissymptomer og tung pust og/eller nevrologiske symptomer.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11261
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.037
 • updatedDate: 2015-09-28T13:56:51.073
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon/samtale, smittevern, diagnostikk, vurdering med hensyn til komplikasjoner og vurdering om eventuell behandling.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososial situasjon
 • risiko for smitteoverføring
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11262
 • sectionId: 9486
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:40.197
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:40.197
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9486
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.97
 • updatedDate: 2015-09-29T15:17:14.46
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 6