Herpes simplex-infeksjon, residiverende

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, vurdering av profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smitterisiko

Ved graviditet er fristen før svangerskapsuke 32.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11255
 • sectionId: 9485
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.3
 • updatedDate: 2015-09-29T10:42:53.677
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, vurdering av profylakse og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smitterisiko

Ved graviditet er fristen før svangerskapsuke 32.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11256
 • sectionId: 9485
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.763
 • updatedDate: 2015-09-28T13:54:35.947
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9485
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.207
 • updatedDate: 2015-09-29T10:40:38.28
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 5