Hepatitt C, kronisk

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • alder
 • blødningstendens
 • ascites
 • nyresvikt
 • cerebral påvirkning
 • vekttap
 • høy alfa-føtoprotein (AFP)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11252
 • sectionId: 9484
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:36.557
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:36.557
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • mannlig kjønn
 • høy alder ved smittetidspunkt
 • genotype
 • høy viremi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11253
 • sectionId: 9484
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:38.057
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:38.057
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv eller hepatitt B
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • mannlig kjønn
 • høy alder ved smittetidspunkt
 • høye transaminaser
 • genotype
 • høy viremi
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11254
 • sectionId: 9484
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:38.23
 • updatedDate: 2015-10-07T06:30:04.987
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9484
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:36.79
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:36.79
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 4