Hepatitt B, kronisk

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • HBeAg negativ kronisk hepatitt
 • komorbiditet med kronisk alkoholoverforbruk
 • høygradig viremi
 • infeksjon oppstått ved fødsel (mor til barn smitte)
 • graviditet (smitte kan forebygges ved umiddelbar behandling av nyfødt)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11249
 • sectionId: 9483
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:35.887
 • updatedDate: 2015-09-28T13:53:25.157
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • HBeAg negativ kronisk hepatitt
 • komorbiditet med kronisk alkoholoverforbruk
 • høye transaminaser og alfa-føtoprotein
 • alder
 • høygradig viremi
 • infeksjon oppstått ved fødsel (mor til barn smitte)
 • graviditet (smitte kan forebygges ved umiddelbar behandling av nyfødt)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11250
 • sectionId: 9483
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:36.397
 • updatedDate: 2015-09-28T13:53:24.713
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Informasjon, smittevern, diagnostikk og behandling.
Veiledende frist for start utredning
1 uke
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • blødningstendens
 • ascites
 • nyresvikt
 • cerebral påvirkning
 • vekttap
 • koinfeksjon med hiv og/eller hepatitt C
 • kronisk alkoholoverforbruk
 • høy alfa-føtoprotein (AFP)
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11251
 • sectionId: 9483
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:36.52
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:36.52
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9483
 • guidelineId: 1101
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:37.063
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:37.063
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9479
 • sortOrder: 3