Maligne hudsvulster og precancroser

Utdypende forklaring på tilstand
Aktiniske keratoser med lett til moderat atypi og enkeltlesjoner kan behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende forandringer
 • tidligere hudkreft
 • compliance
 • lokalisasjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11233
 • sectionId: 9476
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:32.757
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:32.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende forandringer
 • tidligere hudkreft
 • compliance
 • lokalisasjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11234
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.523
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Enkeltlesjoner, små og/eller superficielle basalcellecarsinom kan behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon
 • innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11235
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.633
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.633
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11236
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.783
 • updatedDate: 2015-09-28T16:44:16.617
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11237
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.893
 • updatedDate: 2015-09-28T16:44:53.79
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende svulster
 • immunsuppresjon
 • familiær opphopning av melanom
 • tidligere hudkreft
 • tidligere melanomlokalisasjon
 • komorbiditet
 • compliance
 • lokalisasjonene til svulstene og innvirkning på funksjoner
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11238
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:32.587
 • updatedDate: 2015-09-29T15:11:42.347
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9476
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.88
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.88
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 5