Legg- og fotsår

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arteriell sykdom
 • diabetes
 • vaskulitter
 • nevropatier
 • komorbiditet
 • behandlingsresistens
 • eksem
 • akutt debut
 • rask progresjon
 • nedsatt compliance
 • røyking
 • smerter

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved arteriell sykdom med symptomer på akutt okklusjon og/eller smerter og rask progresjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11231
 • sectionId: 9475
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:30.463
 • updatedDate: 2015-09-28T16:41:55.14
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Ved arterielle sår skal pasienten til karkirurg, ved trykksår skal pasienten til kirurg. Målsetning for dermatologen er diagnostisering eller annenhåndsvurdering og å lage en individuell behandlingsplan. Videre pasientbehandling utføres i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arteriell sykdom
 • diabetes
 • vaskulitter
 • nevropatier
 • komorbiditet
 • behandlingsresistens
 • eksem
 • akutt debut
 • rask progresjon
 • nedsatt compliance
 • røyking
 • smerter

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved arteriell sykdom med symptomer på akutt okklusjon og/eller smerter og rask progresjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11232
 • sectionId: 9475
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.63
 • updatedDate: 2015-09-28T16:42:34.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9475
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.997
 • updatedDate: 2015-09-25T10:38:57.537
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 4