Hår- og neglesykdommer

Utdypende forklaring på tilstand
Andre tilstander i hår og negler kan som hovedregel utredes og behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • systemsykdom
 • psykososiale forhold
 • smerte
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11228
 • sectionId: 9474
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.853
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:29.853
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Andre tilstander i hår og negler kan som hovedregel utredes og behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • systemsykdom
 • psykososiale forhold
 • smerte
 • smittefare
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11229
 • sectionId: 9474
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:30.007
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:30.007
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Andre tilstander i hår og negler kan som hovedregel utredes og behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • systemsykdom
 • psykososiale forhold
 • smerte
 • smittefare
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11230
 • sectionId: 9474
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.207
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9474
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.06
 • updatedDate: 2015-09-25T10:38:18.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 3