Eksem/dermatitter

Utdypende forklaring på tilstand
Lokalisert uten ledsagersymptomer eller komorbiditet, forutsatt at lokalbehandling er utprøvd hos fastlegen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11225
 • sectionId: 9473
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.253
 • updatedDate: 2015-09-28T16:39:13.317
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Alvorlig kløe og andre følgetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11226
 • sectionId: 9473
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.777
 • updatedDate: 2015-09-28T16:39:52.34
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Mindre symptomer og uten andre følgetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11227
 • sectionId: 9473
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.89
 • updatedDate: 2015-09-28T16:40:32.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9473
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.157
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:28.157
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 2