Tilstander for hud- og veneriske sykdommer

Utdypende forklaring på tilstand
Akne og rosacea som ikke har respondert på adekvat behandling, herunder systemisk behandling i kombinasjon med lokal behandling i primærhelsetjenesten. Komedoakne og mild akne skal behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance

Øyeblikkelig hjelp ved fulminant akne.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11221
 • sectionId: 9471
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.497
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:28.497
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Hidrosadenitt som ikke har respondert på adekvat behandling, herunder systemisk behandling i kombinasjon med lokal behandling i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11222
 • sectionId: 9471
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.767
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:28.767
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Akne, rosacea, perioral dermatitt som ikke har respondert på adekvat behandling, herunder systemisk behandling i kombinasjon med lokal behandling i primærhelsetjenesten. Komedoakne og mild akne skal behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • smerter
 • fysisk funksjonsnedsettelse
 • nedsatt livskvalitet
 • sosial isolasjon
 • grad av utbredelse og sykdomsaktivitet
 • komorbiditet og dårlig compliance

Øyeblikkelig hjelp ved fulminant akne.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11223
 • sectionId: 9471
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.903
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:27.903
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9471
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.4
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:28.4
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470

Benigne hudsvulster (ikke rett)

Utdypende forklaring på tilstand
Godartede hudsvulvster, mollusker, vorter, føflekker, arr.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • lokalisasjonen til svulstene
 • omfang
 • innvirkning på fysisk funksjonsnivå og livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11224
 • sectionId: 9472
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.86
 • updatedDate: 2015-09-29T10:34:01.66
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9472
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.737
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:27.737
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 1
Utdypende forklaring på tilstand
Lokalisert uten ledsagersymptomer eller komorbiditet, forutsatt at lokalbehandling er utprøvd hos fastlegen.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11225
 • sectionId: 9473
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.253
 • updatedDate: 2015-09-28T16:39:13.317
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Alvorlig kløe og andre følgetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11226
 • sectionId: 9473
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.777
 • updatedDate: 2015-09-28T16:39:52.34
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Mindre symptomer og uten andre følgetilstander.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av symptomer
 • ledsagersymptomer
 • søvnforstyrrende kløe
 • komorbiditet
 • nedsatt compliance
 • yrkesmessig forverring
 • påvirkning av funksjonsnivå og livskvalitet
 • lokalisasjon: Ansikt, hender, føtter, anogenitalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11227
 • sectionId: 9473
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.89
 • updatedDate: 2015-09-28T16:40:32.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9473
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:28.157
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:28.157
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 2
Utdypende forklaring på tilstand
Andre tilstander i hår og negler kan som hovedregel utredes og behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • systemsykdom
 • psykososiale forhold
 • smerte
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11228
 • sectionId: 9474
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.853
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:29.853
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Andre tilstander i hår og negler kan som hovedregel utredes og behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • systemsykdom
 • psykososiale forhold
 • smerte
 • smittefare
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11229
 • sectionId: 9474
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:30.007
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:30.007
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Andre tilstander i hår og negler kan som hovedregel utredes og behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • systemsykdom
 • psykososiale forhold
 • smerte
 • smittefare
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11230
 • sectionId: 9474
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.207
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.207
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9474
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.06
 • updatedDate: 2015-09-25T10:38:18.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 3
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arteriell sykdom
 • diabetes
 • vaskulitter
 • nevropatier
 • komorbiditet
 • behandlingsresistens
 • eksem
 • akutt debut
 • rask progresjon
 • nedsatt compliance
 • røyking
 • smerter

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved arteriell sykdom med symptomer på akutt okklusjon og/eller smerter og rask progresjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11231
 • sectionId: 9475
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:30.463
 • updatedDate: 2015-09-28T16:41:55.14
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Ved arterielle sår skal pasienten til karkirurg, ved trykksår skal pasienten til kirurg. Målsetning for dermatologen er diagnostisering eller annenhåndsvurdering og å lage en individuell behandlingsplan. Videre pasientbehandling utføres i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arteriell sykdom
 • diabetes
 • vaskulitter
 • nevropatier
 • komorbiditet
 • behandlingsresistens
 • eksem
 • akutt debut
 • rask progresjon
 • nedsatt compliance
 • røyking
 • smerter

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved arteriell sykdom med symptomer på akutt okklusjon og/eller smerter og rask progresjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11232
 • sectionId: 9475
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.63
 • updatedDate: 2015-09-28T16:42:34.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9475
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:29.997
 • updatedDate: 2015-09-25T10:38:57.537
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 4
Utdypende forklaring på tilstand
Aktiniske keratoser med lett til moderat atypi og enkeltlesjoner kan behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende forandringer
 • tidligere hudkreft
 • compliance
 • lokalisasjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11233
 • sectionId: 9476
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:32.757
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:32.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende forandringer
 • tidligere hudkreft
 • compliance
 • lokalisasjon
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11234
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.523
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.523
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Enkeltlesjoner, små og/eller superficielle basalcellecarsinom kan behandles i primærhelsetjenesten.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon
 • innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11235
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.633
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.633
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11236
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 3
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.783
 • updatedDate: 2015-09-28T16:44:16.617
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Grad av risiko defineres ut fra lokalisasjon, størrelse større enn 2 cm, avgrensning, tilbakefall av svulst, rask vekst, nevrologiske symptomer, tidligere strålebehandlet område eller kronisk inflammasjon, dybde, histologiske trekk, involvering av perineural eller vaskulære strukturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • immunsuppresjon
 • svulstens lokalisasjon og innvirkning på fysiske funksjoner
 • rasktvoksende svulst
 • komorbiditet
 • compliance
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11237
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.893
 • updatedDate: 2015-09-28T16:44:53.79
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • rasktvoksende svulster
 • immunsuppresjon
 • familiær opphopning av melanom
 • tidligere hudkreft
 • tidligere melanomlokalisasjon
 • komorbiditet
 • compliance
 • lokalisasjonene til svulstene og innvirkning på funksjoner
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11238
 • sectionId: 9476
 • sortOrder: 5
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:32.587
 • updatedDate: 2015-09-29T15:11:42.347
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9476
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:31.88
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:31.88
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 5
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidlig debut (barn, ungdom)
 • utbredelse
 • lokalisasjon: Hender, føtter
 • hudfolder
 • komorbiditet
 • dårlig nattesøvn
 • grad av kløe
 • psykisk påvirkning
 • grad av leddaffeksjon

PASI-score, BSA-score og DLQI-score anbefalt benyttet (når disse er tilgjengelige) ved totalvurderingen.

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved erytrodermisk og generalisert pustuløs psoriasis.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11239
 • sectionId: 9477
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34
 • updatedDate: 2015-09-29T10:36:36.107
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Lett og moderat psoriasis dersom adekvat hjelp i primærhelsetjenesten ikke har effekt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidlig debut (barn, ungdom)
 • utbredelse
 • lokalisasjon: Hender, føtter
 • hudfolder
 • komorbiditet
 • dårlig nattesøvn
 • grad av kløe
 • psykisk påvirkning
 • grad av leddaffeksjon

PASI-score, BSA-score og DLQI-score anbefalt benyttet (når disse er tilgjengelige) ved totalvurderingen.

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved erytrodermisk og generalisert pustuløs psoriasis.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11240
 • sectionId: 9477
 • sortOrder: 2
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.127
 • updatedDate: 2015-09-28T16:47:19.893
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tidlig debut (barn, ungdom)
 • utbredelse
 • lokalisasjon: Hender, føtter
 • hudfolder
 • komorbiditet
 • dårlig nattesøvn
 • grad av kløe
 • psykisk påvirkning
 • grad av leddaffeksjon

PASI-score, BSA-score og DLQI-score anbefalt benyttet (når disse er tilgjengelige) ved totalvurderingen.

Øyeblikkelig hjelp vurderes ved erytrodermisk og generalisert pustuløs psoriasis.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11241
 • sectionId: 9477
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.493
 • updatedDate: 2015-09-28T10:32:01.077
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9477
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:32.857
 • updatedDate: 2015-09-28T13:48:10.667
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 6
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • utbredelse
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykisk påvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11242
 • sectionId: 9478
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.887
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:34.887
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • utbredelse
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykisk påvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11243
 • sectionId: 9478
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:33.627
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:33.627
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
52 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • utbredelse
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykisk påvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11244
 • sectionId: 9478
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:34.177
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:34.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Behandling
Veiledende frist for start behandling
50 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • utbredelse
 • komorbiditet
 • livskvalitet
 • psykisk påvirkning
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11245
 • sectionId: 9478
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:35.517
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:35.517
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9478
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:33.757
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:33.757
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9470
 • sortOrder: 7
 • sectionId: 9470
 • guidelineId: 1100
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.117
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:27.117
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin