Rytmeforstyrrelser/hjertebank/synkoper

Rytmeforstyrrelser/hjertebank/synkoper (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Stor heterogen gruppe av pasienter med symptomer som hjertebank, svimmelhet, synkope, symptomgivende bradykardi, anfall med rask og/eller uregelmessig puls. Innbefatter tilstander fra uskyldige ekstraslag til alvorlige rytmeforstyrrelser hvor symptomene kan være vanskelig å skille fra hverandre. Riktig diagnose og kartlegging av eventuelt bakenforliggende eller kompliserende tilstander er avgjørende for riktig behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • henvisning til elektrokonvertering
 • alarmsymptomer (ledsagende synkope, nærsynkope, smerter, allmennsymptomer)
 • funn som tyder på alvorlig underliggende hjertesykdom eller komorbiditet (hypertensjon, diabetes, annen kjent hjertesykdom, cerebrovaskulær sykdom)
 • positiv familieanamnese med tanke på alvorlig arytmi/plutselig død

Ved sykehistorie som taler i sterk retning av uskyldig ekstrasystoli hos fysisk aktiv pasient uten andre symptomer enn palpitasjoner, og uten risikofaktorer inkludert familiær historie med alvorlig arytmi, hjertemuskelsykdom eller prematur, plutselig død, kan lengre frist vurderes.

Angivelse av funn (EKG, eventuelt Holter) og symptomer er viktig for riktig prioritering.

Anamnestisk uskyldige palpitasjoner/ekstrasystoler hvor det ikke er mistanke om bakenforliggende hjertesykdom kan gis lengre frist om de henvises (inntil 26 uker).

Ved henvisning for nyoppstått atrieflimmer/atrieflutter bør tilbakemelding til pasient og fastlege gis om snarlig oppstart av antikoagulasjon dersom dette er indisert, og ikke åpenbart allerede effektuert.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11220
 • sectionId: 9469
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.693
 • updatedDate: 2015-10-06T14:10:42.663
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9469
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.6
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:26.6
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9465
 • sortOrder: 3