Koronarsykdom/brystsmerter

Koronarsykdom/brystsmerter (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Dette er en stor gruppe pasienter med ulike symptomer. De kan ha sentrale brystsmerter, anstrengelsesrelaterte, funksjonsdyspné, redusert fysisk yteevne, mage- eller ryggsmerter. Vanligvis forverres symptomene ved anstrengelser og kan også forverres eller utløses av måltider. Pasientene kan ha atypiske plager og de kan variere mellom kjønn og kulturer.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og vurdering med tanke på invasiv undersøkelse.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte symptomer
 • progresjon av symptomer
 • behandlingsrefraktære symptomer
 • grad av symptomer, plager ved lav belastning og i hvile
 • fallende fysisk funksjonsnivå (NYHA/CCS ? III), dyspné
 • ledsagendet arytmier
 • EKG forandringer
 • flere samtidige risikofaktorer, positiv familieanamnese for prematur koronarsykdom
 • komorbiditet
 • synkope

Pasienter med avklart stabil angina og lite til moderate plager kan behandles medikamentelt før man eventuelt vurderer ny henvisning til invasiv vurdering.

Pasienter med anamnestisk ikke-koronare symptomer eller ønsker om "screening" gis ikke uten videre rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Henvisning med begrunnelse og god symptom- og funksjonsbeskrivelse er derfor avgjørende for riktig vurdering.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11219
 • sectionId: 9468
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.813
 • updatedDate: 2015-09-28T16:35:48.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9468
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:27.683
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:27.683
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9465
 • sortOrder: 2