Klaffesykdommer/bilyder

Utdypende forklaring på tilstand
Vurdering av bilyd inkluderer vurdering av alle typer klaffelidelser. Også medfødte tilstander vil kunne fanges opp i denne tilstanden. Pasienter med klaffelidelser og symptomer med eller uten tegn på hjertesvikt har dokumentert nytte av behandling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • synkoper
 • nyoppstått arytmi
 • økende eller nyoppstått angina
 • hjertesvikt
 • komorbiditet
 • graviditet

Funksjonshemminger og passiv livsførsel kan maskere symptomer.

Preoperativ vurdering før annen risikofylt kirurgi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11217
 • sectionId: 9467
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.357
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:26.357
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Vurdering av bilyd inkluderer vurdering av alle typer klaffelidelser. Medfødte tilstander vil også kunne fanges opp i denne gruppen. Uskyldige bilyder er vanlig og systoliske "lyder" hos pasienter med godt funksjonsnivå er ofte uskyldige, ikke-konstante og bør kontrolleres klinisk før eventuelt henvisning.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • symptomer er et viktig kriterium for prognostisk nytte av behandling
 • symptomer er avhengig av funksjonsnivå, og ulike funksjonshemninger kan maskere symptomer selv ved alvorlige tilstander
 • bilyder ved graviditet og tilfeldig oppdaget bilyd før annen risikofylt kirurgi bør avklares

Svake isolerte systoliske "lyder" hos pasienter med godt funksjonsnivå og liten mistanke om hjertesykdom er oftest uskyldige og kan gis lengere frist (inntil 26 uker).

Ved fravær av symptomer og hvor det er liten mistanke om hjertesykdom kan disse gis frist inntil 26 uker. Kombinert med splittet 2. hjertetone må man mistenke shunt.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11218
 • sectionId: 9467
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.48
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:26.48
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9467
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:25.927
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:25.927
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9465
 • sortOrder: 1