Hjertesvikt

Hjertesvikt (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Stor heterogen gruppe av pasienter med nyoppståtte symptomer på hjertesvikt eller forverring av allerede kjent hjertesvikt. Hjertesvikt kan skyldes en rekke tilstander som hypertensiv hjertesykdom, koronarsykdom, klaffesykdommer, kardiomyopatier, medfødte hjertefeil, ubehandlede shunt-tilstander og arytmier. Andre medisinske tilstander (vanligste er lungesykdommer, anemi, hyper-/hypothyreose, overvekt) kan forverre eller utløse symptomer på hjertesvikt.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nyoppståtte symptomer eller økende symptomer med rask symptomprogresjon
 • uttalte symptomer
 • synkoper
 • nyoppstått arytmi
 • komorbiditet: Hypertensjon, diabetes, nyresvikt, systemsykdommer og tidligere kjent hjertesykdom
 • kjent hjertesvikt med forverring av symptomer, eller som ikke svarer på behandling
 • positiv familieanamnese med tanke på kardiomyopati, prematur hjertesvikt eller død
 • graviditet
 • preoperativ vurdering før annen risikofylt kirurgi

Angivelse av funn, symptomer og funksjon er viktig for riktig prioritering.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11216
 • sectionId: 9466
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:25.787
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:25.787
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9466
 • guidelineId: 1099
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:26.01
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:26.01
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9465