Vansker knyttet til seksualitet i målgruppen

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, somatisk helsevurdering, behandling, miljøtiltak, rådgivning/veiledning og gruppetilbud.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • endring i funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • aktuelle tidligere traumer
 • fare for overgrep
 • ukritisk seksuell atferd
 • atferdsendring
 • komorbiditet
 • vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11214
 • sectionId: 9464
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:25.02
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:25.02
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, helsevurdering, behandling, miljøtiltak, rådgivning/veiledning og gruppetilbud.
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • endring i funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • aktuelle tidligere traumer
 • fare for overgrep
 • ukritisk seksuell atferd
 • atferdsendring
 • komorbiditet
 • vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11215
 • sectionId: 9464
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:25.67
 • updatedDate: 2015-10-06T13:47:52.01
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9464
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:23.55
 • updatedDate: 2015-09-28T16:29:02.367
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 7