Psykisk utviklingshemning og/eller kognitiv svikt - mistanke om eller påvist

Psykisk utviklingshemning og/eller kognitiv svikt - mistanke om eller påvist (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling/tiltak, miljøtiltak og veiledning.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • sansetap
 • manglende eller forsinket språkutvikling
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11213
 • sectionId: 9463
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:23.013
 • updatedDate: 2015-09-28T16:24:57.06
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9463
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:24.297
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:24.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 6