Omfattende språk- og kommunikasjonsvansker i målgruppen

Omfattende språk- og kommunikasjonsvansker i målgruppen (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning av funksjon/kommunikasjonsnivå, sanseutredning, utprøving av kommunikasjonshjelpemidler eller alternativ og supplerende kommunikasjon, tilrettelegging av tiltak, veiledning.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • kognitiv utviklingsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • passivitet
 • påvirkning av det daglige/sosiale liv
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11212
 • sectionId: 9462
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:23.03
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:23.03
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9462
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:22.86
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:42.51
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 4