Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/autismespekterforstyrrelse - mistanke

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/autismespekterforstyrrelse - mistanke (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, psykoedukasjon, miljørettet tiltak og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • kognitivt nivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • atferdsendring
 • risiko for alvorlig selvskading
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11211
 • sectionId: 9461
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:21.54
 • updatedDate: 2015-09-28T16:23:37.673
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9461
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:21.103
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:42.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 3