Følgetilstander av skader/sykdommer i nervesystemet og muskelsykdommer

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, miljøtiltak, veiledning og oppfølging av forventede endringer ut fra kjent diagnose.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutvikling og grad av funksjonsfall
 • smerter
 • psykososiale forhold
 • spise/ernæringsvansker
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11209
 • sectionId: 9460
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:21.377
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:21.377
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, miljøtiltak, veiledning og oppfølging av forventede endringer ut fra kjent diagnose.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutvikling og grad av funksjonsfall
 • smerter
 • psykososiale forhold
 • spise-/ernæringsvansker
 • motoriske funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11210
 • sectionId: 9460
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:22.283
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:22.283
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9460
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:20.223
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:42.163
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 2