Demens - i målgruppen, mistanke

Demens - i målgruppen, mistanke (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, miljøtiltak og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • varighet og progresjon av symptomer
 • nyoppståtte nevrologiske symptomer
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11208
 • sectionId: 9459
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:20.017
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:20.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9459
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:20.87
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:41.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 1