Psykisk lidelse

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling/tiltak, medisinering, veiledning, miljøterapeutiske tiltak, tilrettelegging av ulike tiltak, psykoedukasjon.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming: Type, varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11205
 • sectionId: 9458
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:18.053
 • updatedDate: 2015-09-28T16:21:34.473
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering og forslag til behandling, medisinering, miljøterapeutiske tiltak, psykoedukasjon samt veiledning.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • type
 • varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11206
 • sectionId: 9458
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:18.53
 • updatedDate: 2015-09-28T13:24:58.227
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, medisinering, veiledning, miljøterapeutiske tiltak, psykoedukasjon.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • type
 • varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11207
 • sectionId: 9458
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:19.6
 • updatedDate: 2015-09-28T13:24:58.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9458
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.96
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:42.617
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 5