Tilstander for habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, somatisk og psykisk helsevurderinger, analyse av funksjonelle sammenhenger, miljøtiltak, veiledning samt vurdering av om det foreligger fare for vesentlig skade.
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • språknivå
 • funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • utagerende atferd
 • selvskadende atferd
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
 • fare for vesentlig skade
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11202
 • sectionId: 9457
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.893
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:17.893
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • språknivå
 • funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses ikke å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11203
 • sectionId: 9457
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.71
 • updatedDate: 2015-09-28T13:24:44.827
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, somatisk og psykisk helsevurderinger, analyse av funksjonelle sammenhenger, miljøtiltak, veiledning og vurdering om det foreligger fare for vesentlig skade.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • språknivå
 • funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • utagerende atferd
 • selvskadende atferd
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
 • fare for vesentlig skade
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11204
 • sectionId: 9457
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.817
 • updatedDate: 2015-09-28T13:24:39.78
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9457
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.46
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:17.46
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9456
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling/tiltak, medisinering, veiledning, miljøterapeutiske tiltak, tilrettelegging av ulike tiltak, psykoedukasjon.
Veiledende frist for start utredning
2 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming: Type, varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11205
 • sectionId: 9458
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:18.053
 • updatedDate: 2015-09-28T16:21:34.473
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering og forslag til behandling, medisinering, miljøterapeutiske tiltak, psykoedukasjon samt veiledning.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • type
 • varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11206
 • sectionId: 9458
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:18.53
 • updatedDate: 2015-09-28T13:24:58.227
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, medisinering, veiledning, miljøterapeutiske tiltak, psykoedukasjon.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • type
 • varighet og alvorlighetsgrad
 • alvorlighetsgrad av grunntilstand
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11207
 • sectionId: 9458
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:19.6
 • updatedDate: 2015-09-28T13:24:58.527
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9458
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.96
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:42.617
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 5

Demens - i målgruppen, mistanke (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, miljøtiltak og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • varighet og progresjon av symptomer
 • nyoppståtte nevrologiske symptomer
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11208
 • sectionId: 9459
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:20.017
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:20.017
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9459
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:20.87
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:41.7
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 1
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, miljøtiltak, veiledning og oppfølging av forventede endringer ut fra kjent diagnose.
Veiledende frist for start behandling
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutvikling og grad av funksjonsfall
 • smerter
 • psykososiale forhold
 • spise/ernæringsvansker
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11209
 • sectionId: 9460
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:21.377
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:21.377
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, miljøtiltak, veiledning og oppfølging av forventede endringer ut fra kjent diagnose.
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutvikling og grad av funksjonsfall
 • smerter
 • psykososiale forhold
 • spise-/ernæringsvansker
 • motoriske funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11210
 • sectionId: 9460
 • sortOrder: 1
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:22.283
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:22.283
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9460
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:20.223
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:42.163
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 2

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/autismespekterforstyrrelse - mistanke (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling, psykoedukasjon, miljørettet tiltak og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • kognitivt nivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • symptomutforming
 • atferdsendring
 • risiko for alvorlig selvskading
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11211
 • sectionId: 9461
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:21.54
 • updatedDate: 2015-09-28T16:23:37.673
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9461
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:21.103
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:42.147
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 3

Omfattende språk- og kommunikasjonsvansker i målgruppen (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning av funksjon/kommunikasjonsnivå, sanseutredning, utprøving av kommunikasjonshjelpemidler eller alternativ og supplerende kommunikasjon, tilrettelegging av tiltak, veiledning.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • kognitiv utviklingsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • passivitet
 • påvirkning av det daglige/sosiale liv
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11212
 • sectionId: 9462
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:23.03
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:23.03
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9462
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:22.86
 • updatedDate: 2015-09-28T10:22:42.51
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 4

Psykisk utviklingshemning og/eller kognitiv svikt - mistanke om eller påvist (veiledende frist 16 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, diagnostisering, behandling/tiltak, miljøtiltak og veiledning.
Veiledende frist for start behandling
16 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder eller livsfase
 • sansetap
 • manglende eller forsinket språkutvikling
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • motorisk funksjonsnivå
 • atferdsendring
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11213
 • sectionId: 9463
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:23.013
 • updatedDate: 2015-09-28T16:24:57.06
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9463
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:24.297
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:24.297
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 6
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, somatisk helsevurdering, behandling, miljøtiltak, rådgivning/veiledning og gruppetilbud.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • endring i funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • aktuelle tidligere traumer
 • fare for overgrep
 • ukritisk seksuell atferd
 • atferdsendring
 • komorbiditet
 • vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11214
 • sectionId: 9464
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:25.02
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:25.02
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning, helsevurdering, behandling, miljøtiltak, rådgivning/veiledning og gruppetilbud.
Veiledende frist for start utredning
24 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • endring i funksjonsnivå
 • tap av funksjon som kan påvirke livskvalitet
 • aktuelle tidligere traumer
 • fare for overgrep
 • ukritisk seksuell atferd
 • atferdsendring
 • komorbiditet
 • vansker knyttet til egen seksualitet og samliv eller graviditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11215
 • sectionId: 9464
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:25.67
 • updatedDate: 2015-10-06T13:47:52.01
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9464
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:23.55
 • updatedDate: 2015-09-28T16:29:02.367
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9456
 • sortOrder: 7
 • sectionId: 9456
 • guidelineId: 1098
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.56
 • updatedDate: 2015-09-29T16:01:17.05
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb