Syndrom som påvirker funsjon og utvikling - mistanke om eller påvist

Syndrom som påvirker funsjon og utvikling - mistanke om eller påvist (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Barnenevrologisk undersøkelse, genetiske analyser og metabolsk screening, bred tverrfaglig utredning av funksjonsnivå. Veiledning og opplæring: Henvisning til genetisk veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • sansetap
 • funksjonsnivå
 • atferdsvansker
 • mistanke om progresjon
 • risiko for å utvikle komplikasjoner
 • behov for genetisk veiledning
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11201
 • sectionId: 9455
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.137
 • updatedDate: 2015-09-28T16:20:25.967
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9455
 • guidelineId: 1097
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:18.42
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:18.42
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9445
 • sortOrder: 9