Omfattende vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet i målgruppen

Omfattende vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitet i målgruppen (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Tverrfaglig utredning av funksjonsnivå, vurdere behov for prevensjon. Veiledning og opplæring: Om forhold knyttet til kropp, pubertet, seksualitet og identitet. Ved genital dysfunksjon knyttet til funksjonshemningen.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • mistanke om og risiko for seksuelle overgrep
 • ukritisk seksualisert atferd
 • risiko for uønsket svangerskap
 • genitale misdannelser og genital dysfunksjon
 • igangsatte tiltak lokalt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11199
 • sectionId: 9453
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.79
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:17.79
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9453
 • guidelineId: 1097
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:17.663
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:17.663
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9445
 • sortOrder: 7