Omfattende motorisk utviklingsforsinkelse/forstyrrelse - mistanke om eller påvist

Omfattende motorisk utviklingsforsinkelse/forstyrrelse - mistanke om eller påvist (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Barnenevrologisk undersøkelse, sanseutredning, utredning av motorikk, medisinsk utredning med MR, metabolsk screening og genetiske analyser, kognitiv vurdering inklusive adaptive ferdigheter, kommunikasjon og språk, og vurdering av kosthold og ernæring.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder
 • komorbiditet (uttalt epilepsi, sanseforstyrrelser, kognitive vansker)
 • kommunikasjonsvansker
 • persepsjonsvansker
 • atferdsvansker
 • epilepsi
 • grad av CP
 • psykososiale forhold

Eldre barn med kognitiv evne til å reflektere over egen funksjon og muligheter kan være disponert for depresjon (SPARCLE).

Progredierende lidelse må tas raskt.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11196
 • sectionId: 9451
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:15.967
 • updatedDate: 2015-09-28T16:16:41.213
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9451
 • guidelineId: 1097
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:15.84
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:15.84
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9445
 • sortOrder: 5