Omfattende kommunikasjons- og språkvansker i målgruppen

Omfattende kommunikasjons- og språkvansker i målgruppen (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Diagnostisk utredning, forslag til tiltak og veiledning.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av vansker
 • tilleggshandikap
 • atferdsvansker
 • lokal kompetanse og erfaring
 • mulighet for tidlig intervensjon
 • rammebetingelser og igangsatte tiltak (jf. opplæringsloven, STATPED ansvar, NAV, HMS)
 • mulighet for tilrettelegging lokalt
 • komorbiditet
 • kognitivt utviklingsnivå

Tilstanden bør kunne behandles i kommunale eller statlige pedagogiske tjenester.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11195
 • sectionId: 9450
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:14.6
 • updatedDate: 2015-09-28T16:15:02.047
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9450
 • guidelineId: 1097
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:14.487
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:14.487
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9445
 • sortOrder: 4