Omfattende atferdsvansker i målgruppen

Omfattende atferdsvansker i målgruppen (veiledende frist 6 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning og diagnostikk: Bred tverrfaglig utredning av funksjonsnivå, inkludert grundig medisinsk vurdering og psykiatrisk/psykologisk vurdering. Kartlegging av funksjon og miljøfaktorer. Behandling/tiltak: Avhengig av omfanget av barnets/ungdommens vansker.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • psykososiale forhold
 • akutte/nyoppståtte atferdsvansker
 • selvskading
 • alvorlig utagerende atferd
 • mistanke om syndrom
 • mistanke om underliggende sykdom/plager
 • komorbiditet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11194
 • sectionId: 9449
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:14.353
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:14.353
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9449
 • guidelineId: 1097
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:14.243
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:14.243
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9445
 • sortOrder: 3