Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ASD - mistanke

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse/ASD - mistanke (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kognitiv vurdering inkludert adaptive ferdigheter, barnenevrologisk undersøkelse, sanseutredning, medisinsk utredning med MR, metabolsk screening og genetiske analyser, i tillegg til utredning av kommunikasjon, språk og motorikk. Jamfør regionale retningslinjer for diagnostisering av autismespekterforstyrrelser.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder/livsfase
 • kognitivt funksjonsnivå/grad av utviklingshemning
 • atferdsvansker
 • sansetap
 • risiko for alvorlig selvskading
 • komorbiditet
 • psykososiale forhold
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11193
 • sectionId: 9448
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:13.757
 • updatedDate: 2015-09-29T10:25:58.1
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9448
 • guidelineId: 1097
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:13.673
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:13.673
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9445
 • sortOrder: 2