Forsinket utvikling/forsinkelse i kognitiv funksjon

Forsinket utvikling/forsinkelse i kognitiv funksjon (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Kognitiv vurdering inkludert adaptive ferdigheter, barnenevrologisk undersøkelse, sanseutredning, medisinsk utredning med MR, metabolsk screening og genetiske analyser, utredning av kommunikasjon og språk, og utredning av motorikk.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • alder/livsfase (overganger er kritiske perioder)
 • sansetap
 • grad av forsinkelse
 • komorbiditet
 • psykososiale forhold
 • atferdsvansker
 • lokale forhold
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11192
 • sectionId: 9447
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:13.877
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:13.877
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9447
 • guidelineId: 1097
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:12.907
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:12.907
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9445
 • sortOrder: 1