Falltendens og gangvansker

Falltendens og gangvansker (veiledende frist 4 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet både somatisk og psykiatrisk
 • fallhistorie og grad av falltendens/balansesvikt
 • fall assosiert med raskt økende funksjonssvikt
 • synkopetendens
 • arrytmier
 • nevrologiske utfall
 • daglig fungering
 • motivasjon/innsikt
 • boforhold
 • polyfarmasi
 • multifunksjonssvikt
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11189
 • sectionId: 9443
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:11.843
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:11.843
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9443
 • guidelineId: 1096
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:11.417
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:11.417
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9441
 • sortOrder: 1