Komplisert kognitiv svikt

Komplisert kognitiv svikt (veiledende frist 12 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • grad av pårørendestress
 • psykiatriske og nevrologiske tilleggssymptomer/APSD
 • rask progresjon
 • komorbiditet
 • polyfarmasi
 • rusproblematikk
 • multifunksjonssvikt
 • dårlig fungerende nettverk
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11188
 • sectionId: 9442
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:12.647
 • updatedDate: 2015-10-25T19:27:33.047
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9442
 • guidelineId: 1096
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:12.553
 • updatedDate: 2015-10-25T19:27:10.37
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9441