Proktologisk tilstander uten blødning

Proktologisk tilstander uten blødning (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Anorectale prolaps, fissurer/fistler, anal insuffisiens. Gjelder første vurdering i spesialisthelsetjenesten. Ikke second opinion eller videre henvisning til tertiær referanseavdeling.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Utredning
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Stor og heterogen gruppe. Alle pasienter må vurderes individuelt ut fra opplysninger i henvisningen. Ved lite fremtredende symptomer er det usikkert om behandling kan betegnes som nyttig.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11187
 • sectionId: 9440
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:12.263
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:12.263
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9440
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:12.17
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:12.17
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 8