IBD inflammatorisk tarmsykdom

Utdypende forklaring på tilstand
Tilbakelegging av stomi, konstruksjon av reservoir.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Heterogen pasientgruppe med store individuelle forskjeller i sykdommens alvorlighetsgrad. Hver enkelt pasient må vurderes individuelt.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11185
 • sectionId: 9439
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.74
 • updatedDate: 2015-09-28T16:06:07.507
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Ulcerøs Kolitt, Mb Crohn, Indeterminite Colitis, Pouchitt. (Ekslusiv Irritabel bowel syndrome, IBS.)
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Veiledende frist for start behandling
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

På grunn av tilstandens heterogene presentasjon/alvorlighetsgrad, må forhold vurderes individuelt.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11186
 • sectionId: 9439
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.557
 • updatedDate: 2015-09-28T16:08:23.563
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9439
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.583
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:10.583
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 7