Gastrøsofageal reflukssykdom med spørsmål om operativ behandling

Gastrøsofageal reflukssykdom med spørsmål om operativ behandling (veiledende frist 26 uker)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon (se egen veileder for konservativ behandling). For de pasienter som henvises til kirurgi, er konservativ behandling utprøvd, og man har oftest konferert på forhånd, før den formelle henvisning foreligger. Henvisning til kirurgisk behandling kommer nesten utelukkende fra gastromedisin eller gastrokirurg.
Veiledende frist for start behandling
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Ved betydelig regurgitasjon vil nytten av operasjon være god, mens det ved utilstrekkelig effekt av medikamentell behandling bør utvises varsomhet med å anbefale kirurgi siden dette ofte viser seg å gi dårligere resultat.

Kortere frist kan vurderes dersom det foreligger indikasjon for kirurgi.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11183
 • sectionId: 9437
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:09.917
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:09.917
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9437
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.8
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:10.8
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 5