Gallestein

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon, Cholecystectomi, ERCP med papillotomi, ERCP med stent, ERCP med stenekstraksjon og choledocholithotomi. Endoskopisk behandling av komplikasjon til gallesteinssykdom gjøres ved noen helseforetak ved gastromedisinsk avdeling.
Veiledende frist for start behandling
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • komorbiditet
 • alder
 • gallesteinsassosiert pancreatitt
 • påvist stein i sholedochus

Dersom pasienten har gjennomgått en episode med cholecystitt, er risiko for plager eller ny komplikasjon mindre enn 50 %. Dersom pasienten er i en akutt fase og er behandlet med papillotomi, kan dette være adekvat endelig behandling av gallesteinssykdommen.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11181
 • sectionId: 9436
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:10.323
 • updatedDate: 2015-10-06T12:52:51.037
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Vurdering av operasjonsindikasjon.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • kirurgi
 • kroniske smerter
 • hyppige smerteanfall

Asymptomatisk gallestein skal ikke behandles (Cochrane Collaboration).

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11182
 • sectionId: 9436
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:09.237
 • updatedDate: 2015-09-29T10:14:50.193
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9436
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.867
 • updatedDate: 2015-09-28T13:20:53.97
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 4