Divertikulose med komplikasjon

Divertikulose med komplikasjon (veiledende frist 12 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Residiverende infeksjoner, blødning, strictur.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Operasjon
Veiledende frist for start behandling
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • antall og alvorlighet av gjennomgåtte infeksjonsepisoder
 • alvorlighet av blødningsproblem
 • grad av strikturering
 • komorbiditet
 • indikasjon for kirurgi som kan gjennomføres uten at komorbiditet forverres

Øyeblikkelig hjelp ved perforasjon og/eller alvorlig blødning.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11176
 • sectionId: 9434
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:09.407
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:09.407
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9434
 • guidelineId: 1095
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.263
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:08.263
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9431
 • sortOrder: 2