Utbredte muskelsmerter og sammensatte, uavklarte tilstander preget av funksjonssvikt av flere årsaker (tretthet, kognitive vansker, sammensatte psykososiale problemer)

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring, behandling og hjelpepedagogiske tiltak.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • funksjonssvikt
 • høy smerteintensitet
 • mistanke om bakenforliggende alvorlig tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11172
 • sectionId: 9430
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.047
 • updatedDate: 2015-09-28T15:58:39.393
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Nei
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Poliklinisk undersøkelse, diagnostisk avklaring, behandling og helsedagogiske tiltak.
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • tilstanden er ikke tidligere tilstrekkelig utredet i spesialisthelsetjenesten
 • betydelig funksjonssvikt i daglige aktiviteter
 • vesentlig reduksjon i livskvalitet
Begrunnelse for ikke å gi rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses under tvil å være nyttig
Helsehjelpen anses ikke å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for ikke å sette frist for start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses ikke å være alvorlig
 • recommendationId: 11173
 • sectionId: 9430
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:08.317
 • updatedDate: 2018-08-16T14:06:32.373
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hsten
 • sectionId: 9430
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:07.987
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:07.987
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9423
 • sortOrder: 6