Følger av hjerneskade

Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Spiseobservasjon, videofluorskopi og vurdere avvikling av sonde.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Kortere frist hvis pasienten er plaget av sonden eller andre forhold tilsier rask vurdering av behov for avvikling.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11156
 • sectionId: 9425
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.27
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:03.27
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Følger av hjerneskade (traumatisk - atraumatisk - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Spiseobservasjon og videofluoroskopi. Vurdere aspirasjonsfare og potensial for rehabilitering av svelgfunksjon. Vurdering av behov for sonde.
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • dysfagi med aspirasjonsfare (måltidsrelatert)
 • plager med hoste
 • residiverende infeksjonsproblematikk

Vekttap som eneste symptom vurderes avhengig av progresjon.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11157
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 1
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.71
 • updatedDate: 2015-09-28T15:51:28.287
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Følger av hjerneskade (traumatisk - atraumatisk - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk vurdering
Veiledende frist for start utredning
4 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Akutt progredierende funksjonssvikt må eventuelt vurderes som øyeblikkelig hjelp eller med kortere frist.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses å være alvorlig
 • recommendationId: 11158
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 2
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.887
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.887
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Følger av hjerneskade (traumatiske - atraumatiske - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, medikamentell behandling, injeksjoner (blokader og botulinumtoksin) og vurdering intratekal baklofen.
Veiledende frist for start utredning
8 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • nevropatiske smerter (kompleks regional smertesyndrom)
 • lengre varighet
 • høy smerteintensitet

Potensial for bedre funksjonsnivå med større selvhjulpenhet og derav mindre hjelpebehov.

Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11159
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 3
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.637
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:03.637
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Utdypende forklaring på tilstand
Følger av hjerneskade (traumatisk - atraumatisk - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Medisinsk vurdering, urodynamisk utredning, tverrfaglig vurdering (uroterapeut/stomiterapeut), sexolog og medikamentell behandling.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • betydelig plager som medfører funksjonsnedsettelse
 • redusert livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11160
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 4
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:03.773
 • updatedDate: 2015-09-28T15:54:20.183
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
Utdypende forklaring på tilstand
Følge av hjerneskade (traumatisk - atraumatisk - hjerneslag).
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, utredning av kommunikasjonsevne, nevropsykologisk utredning og kompenserende tiltak.
Veiledende frist for start utredning
12 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • følger av hjerneskade som påvirker daglige gjøremål der det ikke er utredet om det foreligger kognitiv svikt
 • rehabiliteringspotensial ("terskel" for funksjonell bedring - forflytning, gangfunksjon, kommunikasjonsevne, syn, alder, komorbiditet)
 • endring i forhold ved pasienter med minimal bevissthet/vegetativ tilstand
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11161
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 5
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.217
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.217
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig utredning av rehabiliteringspotensial, nevropsykologisk utredning og observasjon.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • adekvat utredning i kommunehelsetjenesten har ikke gitt avklaring
 • potensial for bedre funksjonsnivå med større selvhjulpenhet og derav mindre hjelpebehov
 • langvarig og moderate plager uten vesentlig funksjonsutfall
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11162
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 6
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.357
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.357
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig vurdering, nevropsykologisk utredning, arbeidsutprøving, utprøving med kjøretest og helsepedagogiske tilbud.
Veiledende frist for start utredning
26 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter
 • arbeidsevnevurdering
 • mobilitetsvurdering
 • avansert hjelpemiddelvurdering (kommunikasjonshjelpemidler)
 • spesialiserte ortopediske hjelpemidler
 • motivasjon til retur til arbeid
 • betydning av tilstanden for personens livskvalitet
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses å være nyttig
Helsehjelpen anses å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses under tvil å være alvorlig
 • recommendationId: 11163
 • sectionId: 9425
 • sortOrder: 7
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.177
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:04.177
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • sectionId: 9425
 • guidelineId: 1094
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:04.52
 • updatedDate: 2015-09-28T10:20:05.047
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • parentSectionId: 9423