Kronisk diare - uten blødning eller klinisk signifikant vekttap

Kronisk diare - uten blødning eller klinisk signifikant vekttap (veiledende frist 6 uker)

Utdypende forklaring på tilstand
Må ha vart over 6 uker uten sikker bedring, og seponering av legemidler/rusmidler som kan gi diarè bør være forsøkt i primærhelsetjenesten. Jevnt over vandig til grøtaktig konsistens og økt avføringsvolum forutsettes.
Veiledende rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten?
Ja
Aktuell helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Undersøkelse av primært tykktarm og tynntarm, bukspyttkjertel, lever og galleveier avhengig av klinikk og funn. Det kan også være nødvendig med mer omfattende indremedisinsk utredning.
Veiledende frist for start utredning
6 uker
Individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus eller frist for start helsehjelp for enkelte pasienter

Forhold som øker sannsynligheten for organisk sykdom:

 • nattlig diare
 • forekomst av cøliaki
 • inflammatorisk tarmsykdom i nær familie
 • avvik i blod (for eksempel jernmangel, B12-mangel)
 • avføringsprøver (calprotectin)
 • tidligere cholecystectomi og strålebehandling mot abdomen
 • debut i forbindelse med nylig utenlandsreise til tropisk område

Når det vurderes at det ikke foreligger realistisk risiko for underliggende sykdom som krever raskere avklaring, kan frist settes inntil 26 uker.

Dersom tilstanden kan følges videre i primærhelsetjenesten gis det ikke rett til nødvendig helsehjelp. Det legges da vekt på:

 • symptomer med lav alvorlighetsgrad
 • symptomer med lav risiko for alvorlig sykdom som har "kommet og gått over tid" og som ikke progredierer: Normale blodprøver, avføringsprøver og andre relevante undersøkelser
 • pasienten har vært til en eller flere utredninger ved tilsvarende symptomer i løpet av de siste årene, og symptombildet er ikke vesentlig endret
Begrunnelse for rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være nyttig
Helsehjelpen anses sannsynligvis å være kostnadseffektiv
Begrunnelse for frist start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten
Tilstanden anses sannsynligvis å være alvorlig
 • recommendationId: 11147
 • sectionId: 9420
 • strength: null
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:01.94
 • updatedDate: 2015-09-29T10:12:16.697
 • createdBy: admin
 • updatedBy: hiseb
 • sectionId: 9420
 • guidelineId: 1093
 • publishedStage: 2
 • createdDate: 2015-09-24T09:00:00.563
 • updatedDate: 2015-09-24T09:00:00.563
 • createdBy: admin
 • updatedBy: admin
 • parentSectionId: 9412
 • sortOrder: 7